Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 12/08/2009 10:08

12/8/09, Πρόσληψη προσωπικού στον ΕΛΓΑ

Από το Γραφείο Τύπου του ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώθηκε ότι η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση των σαράντα πέντε (45) θέσεων προσωπικού, όπως αυτές προκηρύχθηκαν στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ΦΕΚ 321/21-7-2009, ορίστηκε από 12 Αυγούστου 2009 μέχρι και 31 Αυγούστου 2009.