Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 02/12/2009 11:12

02/12/09, Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Κολυμπαρίου

Ρύθμιση οφειλών ανακοίνωσε ο Δήμος Κολυμπαρίου. Στην ανακοίνωση σημειώνει:

“Πληροφορούμε τους καταναλωτές του Δήμου Κολυμπαρίου ότι σύμφωνα με τον Ν. 3801/4-9-2009. γίνεται ρύθμιση (διαγραφή τόκων και έκπτωση 10% σε περίπτωση εξόφλησης όλου του κεφαλαίου) σε όλες τις βεβαιωμένες ή μη, μέχρι 4/9/2009 οφειλές από τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης, τέλος παρ/ντων, τέλος ακαθ/των εσόδων εστιατορίων κ.ο.κ., δικαιώματα βοσκής, φόρους και εισφορές. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του κεφαλαίου.Το κατώτερο όριο της δόσης είναι 150 ευρώ και αφορούν κάθε είδος οφειλής ξεχωριστά. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση του καθόρισε:

Α) Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι 24/1/2010.

Β) Ο αριθμός των δόσεων (μέχρι 4 μήνες).

Η καθυστέρηση καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται την υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού, όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί

 Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο 2824023540 υπεύθυνος κα Ελληνάκη Κατερίνα”.