Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 03/02/2009 01:02

03/02/09, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την 9η Φεβρουαρίου 2009

 

 

1.      Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.      Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3.      Μετατροπή του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)  από αμιγή σε κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση

4.      Έγκριση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.του ΚΑΜ κ. Σταύρο Τζουλάκη

5.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

6.      Αποδοχή ποσού - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

7.      Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στη σύσταση του «Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης» ως Ν.Π.Δ.Δ. και ορισμός εκπροσώπων

8.      Αποζημίωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ

9.      Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 615/07 απόφασης του Δ.Σ. (εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας)

10.Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 89/2007 απόφασης του Δ.Σ. (ορισμός Δ.Σ. ΔΑΟΧ)

11.Τροποποιήσεις σύνθεσης Διοικητικών Συμβουλίων των ΚΑΠΗ

12.Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 288/2007 απόφασης του Δ.Σ.(Συμβούλιο Παραβατικότητας)

13.Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης, με υλικό του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης

14.Πρόσκληση Δήμου Έγκωμης

15.Έγκριση εκδήλωσης Ονοματοθεσίας (Στυλιανού Κωνσταντινίδη)

16.Έγκριση εκδήλωσης Ονοματοθεσίας (Σπανάκη - Μανούσακα - Παναγιωτάκη)

17.Έγκριση διοργάνωσης 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων

18.Έγκριση μελέτης του έργου «Βιολογική καταπολέμηση εντόμων (προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού)»

19.Έγκριση μελέτης του έργου «Ανακαίνιση - συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

20.Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου (Τριλιράκη Αρετή)

21.Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου (Κων/νου Πρωτοπαπαδάκη)

22.Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου (Ξηρουχάκη)

23.Ορθή επανάληψη της υπ''αριθμ. 88/09 απόφασης του Δ.Σ. (Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου Συντζανάκη)

24.Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Πατσουμαδάκη Αικατερίνη)

25.Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Φραγγεδάκης Λεωνίδας)

26.Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως

27.Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

28.Μετακινήσεις κ. Δημάρχου