Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 28/04/2009 10:04

28/4/09, Τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Χανιά

 

Για τεχνικό έλεγχο καλούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους πάνω από 3.500 κιλά, με έδρα τον Νομό Χανίων, όπως παρακάτω:
• Τον Μάιο 2009: ΧΝΜ 1000 ώς 9999 και ΗΚΖ 5001 έω 8500.
• Τον Ιούνιο 2009: ΗΚΗ 1000 έως 3000, ΗΚΗ 8400 έως 8700 και ΧΝΡ 1000 έως 7000.
• Τον Ιούλιο 2009: ΧΝΡ 7001 έως 9999 και ΧΝΧ 1000 έως 5824.
Όλα τα υπόλοιπα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια από τον Αύγουστο 2008 και μετά, υποχρεούται για τεχνικό έλεγχο με τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία τους συν μια εβδομάδα, (π.χ. όχημα με ημερομηνία πρώτης αδείας 12/8/2008 υποχρεούται για τεχνικό έλεγχο στις 12/8/2009 συν μια εβδομάδα).
Όσα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει πινακίδα κυκλοφορίας υποχρεούται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που είχαν. Οι κάτοχοι των οχημάτων που καλούνται για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ θα πρέπει ένα μήνα πριν την ημερομηνία ελέγχου να κλείσουν ραντεβού.