Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 30/04/2009 01:04

30/04/09, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την 7η Μαϊου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2009

 

1.      Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.      Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

4.      Μετατροπή της ΔΕΔΙΣΑ σε ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/07

5.      Έγκριση τροποποίησης της υπ''αριθμ. 663/03 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την παραχώρηση στο Δήμο Χανίων του ασκεπούς Νεώριου του Μόρο

6.      Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην οργανωτική επιτροπή των 61ων Βενιζελείων Στίβου

7.      Έγκριση επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ΝΟΧ)

8.      Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Χανίων, το ΚΑΜ και την Ένωση Μεσαιωνικών Κάστρων

9.      Έκδοση CD ROM προβολής του Δήμου Χανίων

10. Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 68ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

11. Έγκριση μελέτης του έργου «Διάνοιξη - διαμόρφωση οδών Καντάνου - Λευκών Ορέων - Νικολάου Σκουλά - Ιωάννη Καλογερή και Αναγνώστη Μάντακα

12. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμορφώσεις οδών πέριξ ΟΤ 1031 - 1032 - 1033 - 407Β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 και επέκταση - ανακατασκευή οδού Εθν. Αντιστάσεως

13. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαπλάτυνση - διαμόρφωση οδού Πειραιώς

14. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Βίλλας Πολογιώργη και χώρου πρασίνου - εξασφάλιση προσπελασιμότητας στους χώρους αυτούς

15. Παράταση διάρκειας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ανάδειξης δυτικών οχυρώσεων (προμαχώνας SAN SALVATORE - Δυτική Τάφρος) στη Παλιά Πόλη Χανίων»

16. Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Κίντριλη Βασιλική)

17. Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Πετράκης Εμμανουήλ)

18. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

19. Έγκριση 6ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων