Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

5/5/2015, Πρόσληψη ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

05.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, πέντε (5)ατόμων

ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΆΦΟΥ)

για διάστημα δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κατεπείγοντα χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως και Παρασκευή 08/05/2015 και ώρες από 8.30 έως 14.30, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 - Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41670 -671-674).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ