Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2015

6/3/2015, Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ ΣΟΧ 1/2015

06.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ της ΣΟΧ 1/2015, ειδικότητας τεχνιτών υδραυλικών και μηχανοτεχνιτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ