Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

7/72017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στo Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ»

07.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Τo Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους) στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά


Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2017 Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων