Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 20/09/2018 03:09

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο) ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υλοποιηθούν προγράμματα άθλησης στο Δήμο Χανίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 22/09/2018 και λήγει στις 26/09/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ