Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 06/11/2018 10:11

6/11/2018, Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την πρόσληψη παιδιάτρου από τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου αναφορικά με την πρόσληψη ενός (1) παιδιάτρου.

Ανακοίνωση Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.