Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 02/10/2018 01:10

Πίνακες κατάταξης και επιλογής έξι (6) ατόμων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής βάσει της Ανακοίνωσης για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6 (έξι) ατόμων κλάδου και ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων με αριθμ. πρωτ. 43539/20-09-2018.

ΠΙΝΑΚΕΣ