Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 04/07/2018 07:07

04/07/2018, Ανακοίνωση για την σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την "Παιδική εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά"

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΝΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για "Παιδική εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά" με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες.

Ανακοίνωση

Αίτηση