Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 30/07/2018 01:07

Ανακοίνωση για την σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την "Παιδική εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ