Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Υπηρεσίες προς τους Πολίτες

Οικονομική Υπηρεσία

28.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Δημοτικού Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους Δημοτικές Ενότητες.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Κυδωνίας 29  

Τ.Κ : 73135 Χανιά Κρήτης
Όροφος
: ισόγειο
Τηλέφωνο:
28213 41762 - 41756
FAX: 28213 41763
Ωράριο λειτουργίας Δημοτικών Ταμείων: Δευτ.-Παρ. 8:00 – 14:00.  
Ωράριο λειτουργίας λοιπων Οικονομικών Υπηρεσιών
: Δευτ.-Παρ 7:30 – 15:30.

Αναλυτικός Τηλεφωνικός κατάλογος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (σελ. 8)

Για έκδοση εγγράφων από την Οικονομική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

 

Αποστολή e-mail
Αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος Δημοτικών Υπηρεσιών
Δικαιολογητικά συναλλαγών με τους πολίτες
Παράπονα - Καταγγελίες