Είσοδος      |     
Χανιά μου
Η Αγορά (Λαϊκή Σήμερα και ωράρια καταστημάτων)

Λαϊκές Αγορές


Οι λαϊκές αγορές αποτελούν παράδοση για τους Χανιώτες. Πέντε ημέρες την εβδομάδα μία διαφορετική γειτονιά φιλοξενεί μια λαϊκή αγορά, την οποία επισκέπτονται οι Χανιώτες ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος. Οι λαϊκές αγορές των Χανίων είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει όποιος θέλει να γνωρίσει την πραγματική εικόνα της πόλης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σκαρίφημα Αγίας Μαρίνας

Σκαρίφημα Ακρωτηρίου

Σκαρίφημα Δευτέρας Α

Σκαρίφημα Δευτέρας Β

Σκαρίφημα Δευτέρας Γ

Σκαρίφημα Δευτέρας Δ

Σκαρίφημα Τρίτης Α-Γ

Σκαρίφημα Τρίτης Β-Δ

Σκαρίφημα Τετάρτης Α

Σκαρίφημα Τετάρτης Β

Σκαρίφημα Τετάρτης Γ

Σκαρίφημα Τετάρτης Δ

Σκαρίφημα Τετάρτης Ε

Σκαρίφημα Πέμπτης Α

Σκαρίφημα Πέμπτης Β

Σκαρίφημα Πέμπτης Γ

Σκαρίφημα Πέμπτης Δ

Σκαρίφημα Σάββατο Α-Β-Γ-Δ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει τη νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς από 01-04-2022 έως 31-03-2024 βάσει των υπ. αρ. 93/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 93/2022 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 187/2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ