Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Διατελέσαντες Δήμαρχοι


Αναφορικά με τους Δημάρχους, την τελευταία τριετία του 19ου αι. (1897-1900) διετέλεσαν οι: Χουσεϊν Βέης Γιαννιτσαράκης , Ιωάννης Ξηράς και Αριστείδης Κριάρης.
Το 1900, με διάταγμα του Σουλτάνου διορίστηκε Δήμαρχος για μια διετία ο Τούρκος Μεχμέτ Χαμίτ Μπεηζαδέ, μέχρι τα τέλη του 1901, οπότε τον αντικατέστησε ο Χαράλαμπος Πλουμιδάκης.
Το Δεκέμβριο του 1901 διορίστηκε Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Μάνος, ο οποίος το 1903 διορίστηκε Δήμαρχος και παρέμεινε μέχρι το 1905.
Από το 1905 μέχρι το 1906 έχουμε τους: Μ. Χαμίτ Μπεηζαδέ και Χουσεϊν Ε. Μπαλζάκη.
Τον Ιανουάριο του 1906 γίνονται οι πρώτες Δημαρχιακές εκλογές στις οποίες αναδείχτηκε Δήμαρχος για μια τετραετία ο Εμμανουήλ Σειραδάκης που υποστηρίχτηκε και από τους μουσουλμάνους.
Τον Ιούνιο του 1911, εκλέγεται Δήμαρχος ο Εμμανουήλ Μουντάκης και θα εκλέγεται συνέχεια μέχρι το 1929.
Ο Ιωάννης Μουντάκης εκλέχτηκε Δήμαρχος από το 1929 - 1937.

Ακολουθούν οι δήμαρχοι (με χρονική σειρά):


Χαϊδεραγαδάκης Ισμαήλ βέης ( 1879)


Σεραϊλάκης Μουσταφάς βέης (1882)

Καλλιοντζάκης Αλής βέης ή Καλλιοντζηζαδές (1894)

Εφεντάκης Μεχμέτ ή Εφεντηζαδές (1896-7)
Χουσεϊν Βέης Γιαννιτσαράκης Χουσεϊν Βέης Γιαννιτσαράκης (1897-9/3/1899)

Ιωάννης Ξηράς

Ιωάννης Ξηράς  (5-8/1899)

Αριστείδης Κριάρης

Αριστείδης Κριάρης (9/1899-5/1900)

Χαμητβεηζαδές Μεχμέτ βέης ή Κασιμζαδές (5/1900 -9/1901)

Χαράλαμπος Πλουμιδάκης

Χαράλαμπος Πλουμιδάκης (πάρεδρος, δημαρχεύων) (9/1901-12/1901)

Κωνσταντίνος Μάνος

Κωνσταντίνος Μάνος (12/1901-5/1902)

Μπαλτζάκης Χουσεΐν βέης (δημαρχεύων) (6/1902)

Σκαμνάκης Νικόλαος (1903-5)

Χαμητβεηζαδές Μεχμέτ βέης ή Κασιμζαδές (10/1905)

Μπαλτζάκης Χουσεΐν βέης (δημαρχεύων) (1905)

Εμμανουήλ Σειραδάκης

Εμμανουήλ Σειραδάκης (1906 - 1910)

Εμμανουήλ Μουντάκης

Εμμανουήλ Μουντάκης (1911 - 1929)
Ιωάννης Μουντάκης Ιωάννης Μουντάκης (1929 - 1937)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Σκουλάς (1937 - 1939, 1941 - 1942, 1951 - 1954, 1959 - 1963) Νικόλαος Σκουλάς (1937 - 1939)
  Παναγιώτης Μαλινάκης (1939 - 1940)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Αντώνιος Ησυχάκης (1940 - 1941, 1946 - 1950) Αντώνιος Ησυχάκης (1940 - 1941)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Σκουλάς (1937 - 1939, 1941 - 1942, 1951 - 1954, 1959 - 1963) Νικόλαος Σκουλάς (1941 - 1942)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Απόστολος Φυτράκης (1942 - 1945) Απόστολος Φυτράκης (1942 - 1945)
  Μιχ. Αρπακουλάκης (7/1945 - 12/1945)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Ιωάννης Μουντάκης (1929 - 1937, 1945 - 1946) Ιωάννης Μουντάκης (1945 - 1946)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Αντώνιος Ησυχάκης (1940 - 1941, 1946 - 1950) Αντώνιος Ησυχάκης (1946 - 1950)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Στυλιανός Τσυλιγκαρίδης (1950 - 1951) Στυλιανός Τσλιγγερίδης (1950-1951)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Σκουλάς (1937 - 1939, 1941 - 1942, 1951 - 1954, 1959 - 1963) Νικόλαος Σκουλάς (1951 - 1954)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Μουντάκης (1955 - 1959) Νικόλαος Μουντάκης (1955 - 1959)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Νικολακάκης (22/3/1959 - 24/5/1959) Νικόλαος Νικολακάκης (22/3/1959 - 24/5/1959)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Νικόλαος Σκουλάς (1937 - 1939, 1941 - 1942, 1951 - 1954, 1959 - 1963) Νικόλαος Σκουλάς (1959 - 1963)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Στέφανος Λεκανίδης (1963 - 1967) Στέφανος Λεκανίδης (1963 - 1967)

Μπρεδάκης Γεώργιος  (28/7/1967-5/1971)

Πιμπλής Νικόλαος  (22/5/1971-19/9/74)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Αντώνιος Μαρής (1975 - 1979) Αντώνιος Μαρής (1975 - 1979)
 1 Ιωάννης Κλωνιζάκης (1979 - 1982)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Γιώργος Κατσανεβάκης (1982 - 1990) Κατσανεβάκης Γιώργος (1983-1990)
Δήμαρχοι Δ.Χανίων - Γιώργος Τζανακάκης (1990 - 2002) Tζανακάκης Γιώργος (1991-2002)
a

Βιρβιδάκης Κυριάκος (2003-2010)


Σκουλάκης Εμμ.
Σκουλάκης Εμμανουήλ (2011-2014)
Αναστάσιος Βάμβουκας Βάμβουκας Αναστάσιος (2014-2019)
1 Σημανδηράκης Παναγιώτης (2019-)