Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Επικοινωνία με τις Δημοτικές Υπηρεσίες

Επικοινωνία με τις Δημοτικές Υπηρεσίες


Για να επικοινωνήσετε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου - email με τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους , επιλέξτε το παρακάτω και συμπληρώστε την σχετική φόρμα :

 αποστολή e-mail στις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους Υπαλλήλους .

Επιπλέον για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους δείτε:

 τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο Υπαλλήλων και Δημοτικών υπηρεσιών