Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΒΑΑ 2021-2027

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων 2021-2027

20.11.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 07:11

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων 2021-2027