Είσοδος      |     
Ενημέρωση
ΣΒΑΑ 2021-2027

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) Δήμου Χανίων 2021-2027

20.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 07:34

 

H Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χανίων 2014- 2020 επικαιροποιείται για την νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκειμένου ολοκληρωθεί μέσα από συμπληρωματικές δράσεις
και παρεμβάσεις αλλά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και ανάγκες ώστε να παραμείνει
επίκαιρη αλλά και αποτελεσματική, με μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χανίων 2021-2027 έχει ως βασικό στόχο την
εξασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας του στρατηγικού σχεδιασμού και τη δέσμευση
στο μακροχρόνιο αναπτυξιακό Όραμα για την ΠΠ ΒΑΑ με στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι
το 2030. Παράλληλα, η επικαιροποίησή της καλύπτει την ανάγκη προσαρμογής στις νέες
αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, ανάγκες και
προκλήσεις που προκύπτουν από τα νέα κοινωνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Τέλος,
η επικαιροποιημένη ΣΒΑΑ λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας
προγραμματικής περιόδου (δημοσιονομικό, χρηματοδοτικό, θεσμικό), αλλά και τις προτεραιότητες
και κατευθύνσεις στρατηγικών σχεδίων για την χωρική οργάνωση, τις τομεακές στρατηγικές και
προτεραιότητες, καθώς και το πρόσφατα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Χανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών
στρατηγικών αλλά και την συμπληρωματικότητα των δράσεων και των πηγών χρηματοδότησης.
Στην λογική αυτή, ΟΡΑΜΑ για την ΠΠ ΒΑΑ 2021-2027 αποτελεί :
Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων
με όρους Αειφορίας – Κοινωνικής Συνοχής
REvitilizing the COre for Development - RECODE

H Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χανίων 2014- 2020 επικαιροποιείται για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκειμένου ολοκληρωθεί μέσα από συμπληρωματικές δράσεις και παρεμβάσεις αλλά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και ανάγκες ώστε να παραμείνει επίκαιρη αλλά και αποτελεσματική, με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χανίων 2021-2027 έχει ως βασικό στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας του στρατηγικού σχεδιασμού και τη δέσμευση στο μακροχρόνιο αναπτυξιακό Όραμα για την ΠΠ ΒΑΑ με στόχευση και προοπτική τουλάχιστον μέχρι το 2030. Παράλληλα, η επικαιροποίησή της καλύπτει την ανάγκη προσαρμογής στις νέες αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, ανάγκες και προκλήσεις που προκύπτουν από τα νέα κοινωνικά οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Τέλος, η επικαιροποιημένη ΣΒΑΑ λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου (δημοσιονομικό, χρηματοδοτικό, θεσμικό), αλλά και τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις στρατηγικών σχεδίων για την χωρική οργάνωση, τις τομεακές στρατηγικές και προτεραιότητες, καθώς και το πρόσφατα ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Χανίων, προκειμένου να διασφαλίσει την συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών στρατηγικών αλλά και την συμπληρωματικότητα των δράσεων και των πηγών χρηματοδότησης.

Στην λογική αυτή, ΟΡΑΜΑ για την ΠΠ ΒΑΑ 2021-2027 αποτελεί :

Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων

με όρους Αειφορίας – Κοινωνικής Συνοχής

REvitilizing the COre for Development - RECODE

 

 

Βασικές επιδιώξεις αναζωογόνησης της ΠΠ ΒΑΑ, μέσα από την προαναφερόμενη επανακωδικοποίηση χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, είναι η ανάδειξη της ΠΠ ΒΑΑ, σε :

• Ανταγωνιστικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά το εύρος την ποικιλία και την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων, ανθεκτικό όσον αφορά τις έντονες μεταβολές του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

• Κέντρο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής και εκμετάλλευση των ευκαιριών στους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού, για τη διεύρυνση του δικτύου τουριστικών – πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

• Ποιοτική περιοχή κατοικίας, ελκυστικής στους κατοίκους και τους επισκέπτες, μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, την θωράκιση του αστικού δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος και του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021 -2027 

Απόφαση ένταξης ΣΒΑΑ Δήμου Χανίων 2021 - 2027

 

Διαδικασία προετοιμασίας ΣΒΑΑ 2021-2027

Πες τη γνώμη σου και συνδιαμόρφωσε τη Στρατηγική του Δήμου Χανίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ 2021 – 2027) - Έως τις 9/6 η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων, για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Παρουσίαση προετοιμασίας ΣΒΑΑ 2021-2027 :  Απόψεις - προτάσεις - παρατηρήσεις έως Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΒΑΑ 2021  - 2027

«Δράση 5.1.10_ch_1 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων (ΣΒΑΑ Χανίων - τμηματοποιημένες πράξεις)»

 «Δράση 5.1.9_ch_1 - Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (ΣΒΑΑ Χανίων - μεταφερόμενες πράξεις)» 

«Δράση 5.1.10_ch_2 - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (ΣΒΑΑ Χανίων - μεταφερόμενες πράξεις)»