Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

29/6/2017, Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τη σχολική χρονιά 2017-2018

29.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων ανακοινώνονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

 

  1. Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 60/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., ως περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Οργανισμού ορίστηκε το διάστημα 3/7/2017 έως και 17/7/2017.

  2. Είναι δυνατή η διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής 17/7/2017.

  3. Η αίτηση συμμετοχής από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη μοριοδότηση θα πρέπει να αποσταλούν ΚΑΙ ταχυδρομικά στον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73135, έως και 27/7/2017(σφραγίδα ταχυδρομείου) για τον απαραίτητο έλεγχο από την υπηρεσία

  4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17/8/2017.

  5. Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων κατατίθενται έως και 24/8/2017.

  6. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως και τις 4/9/2017.

  7. Ο Παιδικός Σταθμός Γ΄, που βρίσκεται στην περιοχή των Λενταριανών, θα συνεχίσει, λόγω ανακατασκευής και συντήρησης του κτιρίου να λειτουργεί για το σχολικό έτος 2017-2018 στο παλιό Δημαρχείο του Ακρωτηρίου – Πυθάρι.

  8. Το σύστημα υποβολής των αιτήσεων υπάρχει στη σελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr και θα είναι ανοικτό από τις 3/7/2017 για την υποβολή των αιτήσεων και θα κλείσει 27/7/2017.

 

Επισυνάπτονται οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

***Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων***

ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ