Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2018

2/1/2019, Μειωμένο τιμολόγιο στη χρέωση δημοτικών τελών: Από τον Δήμο Χανίων

02.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να εφαρμοστεί το μειωμένο τιμολόγιο στη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με την 823 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους κάτωθι νέους δικαιούχους

 • εμπορικών καταστημάτων της περιοχής, που εφαρμόζεται το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ

 • ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής, που εφαρμόζεται το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ

 • Πολιτιστικούς και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς συλλόγους

 • Κτηνοτροφικών – γεωργικών και εν γένει αγροτικών μονάδων

 • Δημότες – Κάτοικους του Δήμου Χανίων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

να υποβάλλουν αίτηση, ώστε να γνωστοποιήσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου έως τις 31/1/2019 στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Χανίων ή να σταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ΤΚ 73100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: t-esoda@chania.gr

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

 1. Εμπορικά καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής, που εφαρμόζεται το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ / Κτηνοτροφικές –γεωργικές μονάδες

 • Αίτηση

 • πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλου παρόχου

 • Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο για ενοικιαζόμενα ακίνητα

 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής ή φωτοτυπία Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

 1. Δημότες – Κάτοικους του Δήμου Χανίων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

 • Αίτηση

 • E1

 • Έγκριση ως δικαιούχος του ΚΕΑ – ΤΕΒΑ

 • Υπεύθυνη Δήλωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση, που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων στον λογαριασμό ρεύματος και στο Ε9 ή μισθωτήριο η κατάθεση της αίτησης πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο στο τμήμα εσόδων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν σε κάθε αλλαγή, που επηρεάζει τη μείωση των τελών να ενημερώνουν το Δήμο Χανίων και σε κάθε περίπτωση, όπου απαιτείται, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή ή η μείωση.

Σημειώνουμε ότι οι Δημότες – Κάτοικους του Δήμου Χανίων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων « Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» που απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δεν απαιτείται να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα, διότι η απαλλαγή θα γίνει μέσω της υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου Χανίων.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821341756, εσωτ. 6 ή 7 ή 9.

Δήλωση

Αίτηση