Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2019

13/8/2019, Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ, των συμβουλίων των Κοινοτήτων & των Προέδρων των Κοινοτήτων για ορκωμοσία

25.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133) ορκωμοσία, στη πλατεία Κατεχάκη (δίπλα στο ΚΑΜ), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 26/8/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ

Συνοδευτικό κείμενο πρόσκλησης

p1