Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Ανοιχτά Πανιά 2021: Αναλυτικές δράσεις

12.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 14:32

Από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 2021 τα Χανιά υποδέχονται τον Πολιτι-σμό. 15 πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις, με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριοποιούμενοισε ποικίλα πεδία τεχνών, κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα, εδώ στην καρδιάτης Μεσογείου.

Τα Χανιά τους επόμενους μήνες θα κατακλυστούν από θέατρο, χορό,μουσική, κινηματογράφο, εικαστικά, λογοτεχνία, νέα μέσα − ψηφιακέςτέχνες, παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εμβλημα-τικοί χώροι της πόλης, από το ΚΑΜ ως την Πλατεία της Σπλάντζιας, απότο Φρούριο Φιρκά μέχρι τον Δημοτικό Κήπο, από το Μουσείο Βυζαντι-νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, ως τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τονΡωσικό Στρατώνα κ.ά., ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν ξεχωριστές καλ-λιτεχνικές δράσεις.

Αναλυτικές δράσεις

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11