Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων, για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

06.07.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 15:28

Ο Δήμος Χανίων σχεδιάζει την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η νέα Στρατηγική ΒΑΑ Χανίων, θα περιλαμβάνει ένα μίγμα αλληλένδετων δράσεων και έργων που επιδιώκουν την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, κοινωνικών και δημογραφικών συνθηκών στην περιοχή εφαρμογής και εν γένει της αστικής περιοχής του Δήμου Χανίων.  Στόχος της είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να συν-διαμορφώσουμε τη Στρατηγική ΒΑΑ Δήμου Χανίων 2021-2027 τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 στις 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χανίων για την καταγραφή των προκλήσεων και αναγκών στην περιοχή εφαρμογής, τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης δράσεων και γενικά την διατύπωση απόψεων και προτάσεων.

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη Στρατηγική για τη ΒΑΑ εδώ: https://baa.chania.gr/stratigiki/

1