Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

10/09/2020, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

10.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 08:48

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προυπολογισμός, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σε WORD