Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 10/09/2020 08:09

10/09/2020, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προυπολογισμός, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σε WORD