Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

07/07/2020, 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 1/2020 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΕΛΛΩΤΊΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΆ ΤΕΤΡΆΓΩΝΑ 568-572-573 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΑΧΙΑΝΆ Ι ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΧΑΝΊΩΝ.

13.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 11:28

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του Κτηματογραφικού Διαγράμματος Εφαρμογής και των κτηματολογικών  πινάκων  της 1/2020 Μεμονωμένης  Πράξης εφαρμογής σε τμήμα της οδού Ελλωτίας  στα οικοδομικά τετράγωνα  568-572-573 της πολεοδομικής μελέτης Παχιανά Ι του Δήμου Χανίων” που θα βρίσκονται αναρτημένα  από τις 13/7/2020 έως τις 27/7/2020 στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87 Σούδα) στον Α όροφο Γραφείο 8 (κ. Μανωλικάκη) ώρα 12.30-14.30 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τις 13/7/2020.

Κτηματογραφικό διάγραμμα

Κτηματολογικός πίνακας