Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

14/09/2020, Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου του "ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-Ε.Ε.Ε.Ε. Κ ΧΑΝΙΩΝ - Ι.Ε.Κ."

14.09.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ««ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ-Ε.Ε.Ε.Ε. Κ ΧΑΝΙΩΝ-Ι.Ε.Κ» (Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΧΑΝΙΑ).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Περίληψη προκήρυξης

Προκήρυξη

Αίτηση συμμετοχής

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς