Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020

28/12/2020, Προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

29.12.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 09:37

Περίληψη προκήρυξης

Προκήρυξη

Αίτηση

'Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς