Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2020 | 29/12/2020 09:12

28/12/2020, Προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Περίληψη προκήρυξης

Προκήρυξη

Αίτηση

'Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς