Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 03/08/2021 10:08

03/08/2021, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων 12 κ.μ

Ο Αντιδήμαρχος  Χανίων

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων 12 κ.μ, του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 310.000,00  ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναλυτική διακήρυξη