Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2021 | 07/07/2021 12:07

07/07/2021, Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου - 4ου ΓΕΛ-Εσπερινού Γυμνασίου -Εσπερινού Λυκείου Χανίων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του «6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-4ου ΓΕΛ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ»(Δ/ΝΣΗ : ΕΜΜ. ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1, ΧΑΝΙΑ).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – οδός Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 19 Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Προκήρυξη

Περίληψη προκήρυξης

Αίτηση συμμετοχής

Οικονομική προσφορά