Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/11/2015, Εργασία συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων

20.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                      Χανιά, 24 /11 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                       Α.Π.  73092
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41760, Fax2821341763
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εργασία συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων

O Δήμος Χανίων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων

Η ανάθεση θα γίνει σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο μηχανημάτων. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν στα παρακάτω μηχανήματα της υπηρεσίας Πρασίνου και Περιβάλλοντος: θαμνοκοπτικά, μηχανές γκαζόν, αλυσοπρίονα, κονταροπρίονα, επικαθήμενα, κουρευτικά γκαζόν, ψεκαστικά, γεωτρύπανα, μπορντουροψάλιδα, ψεκαστικό τρακτέρ, σκαπτικό φρέζα πετρελαίου, αεροτής γκαζόν.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26-11-2015 τηλέφωνο πληροφοριών 2821341760.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές- Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς