Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

04/04/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

04.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:32

 

Καλούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας της ανακοίνωσης του Οργανισμού μας ΣΟΧ1/2016 τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, να παραστούν στην δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ , Κυδωνίας 29 τη Πέμπτη 6/4/2017 και ώρα 9.00 λόγω απόλυτης ισοβαθμίας.

Οι ανωτέρω ισοβαθμίες προέκυψαν από τη διαμόρφωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του κλάδου ΥΕ Βοηθ. Προσωπικό Καθαριότητας μετά από τον έλεγχο των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πίνακας Ισοβαθμίας