Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 02/02/2010 02:02

02-02-2010, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με τίτλο "Χανιά ο Δήμος μας"

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με τίτλο «Χανιά ο Δήμος μας» με απευθείας ανάθεση

O Δήμος Χανίων σε εκτέλεση της υπ’ αρ.  4700 /02 - 02-2010 απόφασης του Αντιδημάρχου δύναται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για Την έκδοση ενημερωτικού εντύπου Δήμου Χανίων με τίτλο «Χανιά ο Δήμος μας» για το έτος 2010  προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 , έως την ΤΡΙΤΗ 09-02-2010 και ώρα 14:00. τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681 κα Κουτσουράκη Γεωργία

Αρχεία

  1. Απόφαση Αντιδημάρχου