Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

09.07.2020 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 72.527,60

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 72.527,60

Ημερομηνία ένταξης: 18/09/2020

Κωδικός ΟΠΣ: 5060324

Αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την οργάνωση και λειτουργία τριών (3) κοινόχρηστων χώρων του
Δήμου οι οποίοι αποτελούν χώρους εκτόνωσης/ καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή επέμβασης των Β.Α.Α.
Δήμου Χανίων Συγκεκριμένα αφορά στην βελτίωση των υποδομών στους χώρους καταφυγής (CH11- Πάρκο Πολυχρονίδη), (
CH16- πάρκο ΚΑΙ#34;ΦράγκικοΚΑΙ#34;) στις περιοχές Νέας Χώρας και Παχιανών αντίστοιχα και στη διαμόρφωση εξ αρχής του
αδιαμόρφωτου οικοπέδου ( CH 35) στην περιοχή Χαλέπα. Εν γένει η ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων προ- καταστροφικά αποτελεί
θεσμική υποχρέωση των ΟΤΑ α Βαθμού, βελτιώνει την απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη φάση της άμεσης
επέμβασης - αντιμετώπισης και βραχυχρόνιας αρωγής στους πληγέντες ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η συγκεκριμένη πράξη μέσα από κατάλληλες δράσεις στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικών κινδύνων και πολιτικής προστασίας.Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στα προπαρασκευαστικά μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις : 1. Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού, ενημερωτικών φυλλαδίων με τις οδηγίες αυτοπροστασίαςγια την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και με πληροφορίες τοπικού ενδιαφέροντοςπολιτικής προστασίας.2. Οργάνωση, παραγωγή και διανομήτου Οικογενειακού Σακιδίου Έκτακτης Ανάγκης σε ομάδες στόχουςόπως οι μαθητές των σχολείων. 3. Σχεδιασμό, κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων πολιτικής προστασίας σε κοινόχρηστους χώρους εντός της περιοχήςΒΑΑ που αποτελούνχώρους βραχείας παραμονής του πληθυσμού μετά από μια φυσική καταστροφή όπως ο σεισμός (χώροι καταφυγής).4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης πολιτών, στελεχών του Δήμου, οικογενειώνσε θέματα πολιτικής προστασίας καιΑ βοηθειών

Αρχική Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Σύμβαση

Διακήρυξη

Τροποποίηση Πράξης


Αρχεία

  1. Απόφαση ανάθεσης πακέτου ΠΕ4
  2. Συμφωνητικό πακέτου ΠΕ4 ΟΜΑΔΑ Α
  3. Συμφωνητικό πακέτου ΠΕ4 ΟΜΑΔΑ Β
  4. Οδηγίες αυτοπροστασίας
  5. Οικογενειακό Σχέδιο Δράσης
  6. Self Protection Instructions
  7. Μαγνητάκι τηλ. έκτακτης ανάγκης