Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Δράσεις Σήμανσης και Ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων

19.08.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 166.432,80 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 166.432,80 €

Ημερομηνία ένταξης: 7-8-2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5017655


Η πράξη μέσα από κατάλληλες δράσεις φυσικής, ψηφιακής και έντυπης μορφής, αναδεικνύει ένα δίκτυο θεματικών διαδρομών εντός της εγκεκριμένης περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων, προκειμένου να προβάλει και να ενισχύσει την επισκεψιμότητα αξιόλογων σημείων ενδιαφέροντος.

Το δίκτυο των θεματικών διαδρομών θα περιλαμβάνει 115 σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα βρίσκονται στις εξής πέντε (5) θεματικές διαδρομές:

  • Διαδρομή Η (History) : Μνημεία της Ιστορίας
  • Διαδρομή F (Fortification) : Οχυρώσεις
  • Διαδρομή C (Culture) : Πολιτισμός και Χώροι Εκδηλώσεων
  • Διαδρομή Α (Architecture) : Εκτός των Τειχών
  • Διαδρομή S (Seafront) : Ακτογραμμή

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης, θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος των θεματικών διαδρομών, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες για το δίκτυο των θεματικών διαδρομών και θα παραχθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό έντυπο υλικό (χάρτες, τουριστικός οδηγός κλπ).

 


Αρχική Απόφαση Ένταξης

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

 


19/05/2020, Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού "Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. -ΚΡΗΤΗ 2014-2020"

 


Σύμβαση


 

 

19/05/2020, Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020