Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ αλλά και ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ: Δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων

25.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:
Δικαιούχος: Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 782.861,60€
Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 782.861,60€
Ημερομηνία ένταξης: 18/01/2022
Κωδικός ΟΠΣ: 5092054

Η Πράξη περιλαμβάνει υλοποίηση δράσεων/ενεργειών και προγραμμάτων για την προώθηση της χωριστής συλλογής ρευμάτων ΑΣΑ προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και συγκεκριμένα αφορά σε προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής, για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων (απορριμματοφόρα οχήματα, κάδοι συλλογής, συστήματα κάδων για άτομα με κινητικές δυσκολίες – eco friendly, βιοαποδομήσιμες σακούλες και σύστημα ζύγισης για τη χωριστή συλλογή και με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα») των εξής ρευμάτων αξιοποιήσιμων αποβλήτων: χαρτί & βιοαπόβλητα.
Αναλυτικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει 1 υποέργο που αφορά την προμήθεια του εξής εξοπλισμού:

1. Εξοπλισμός για Χαρτί, Βιοαπόβλητα

 • 2 Απορριμματοφόρα οχήματα 7.2 κ.μ. δίχωρο (70-30: 4.8 κ.μ. + 2.4 κ.μ.)
 • 1 Απορριμματοφόρο όχημα πρέσα 22 κ.μ. (για μεταφόρτωση του ρεύματος συσκευασιών πλην γυάλινων - χωρίς θέσεις  εργασίας και χωρίς αναβατόριο κάδων και με κατάλληλη υποδοχή έτσι ώστε να μπορούν να αδειάσουν τα δίχωρα απορριμματοφόρα)
 • 100 Πλαστικοί μπλε κάδοι κλειστοί με κίτρινο καπάκι 50L
 • 100 Πλαστικοί μπλε κάδοι κλειστοί με κίτρινο καπάκι - τροχήλατοι 140L - EN 840.02
 • 500 Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας κλειστοί με καπάκι 10L
 • 500 Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας κλειστοί με καπάκι 28L
 • 200 Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας κλειστοί με καπάκι  50L
 • 100 Πλαστικοί καφέ κάδοι  κλειστοί με καπάκι - τροχήλατοι 80L - EN 840.01
 • 100 Πλαστικοί καφέ κάδοι  κλειστοί με καπάκι - τροχήλατοι 120L - EN 840.01
 • 110.250 Σακούλες Βιοαποδομήσιμες 10L
 • 110.250 Σακούλες Βιοαποδομήσιμες 28L
 • 2 Συστήματα κάδων για άτομα με κινητικές δυσκολίες - eco friendly (σύστημα 2 τροχήλατων κάδων 1100 L, άνοιγμα καπακιού ηλεκτρικά μέσω κάρτας ή μπουτόν και ποδοπετάλ, με φωτοβολταϊκό για την παροχή ισχύος και μεταλλικό πλαίσιο ασφάλισης των κάδων)

2. Σύστημα Ζύγισης για τα Α/Φ 7,2 κ.μ.

 • 2 Συσκευές Τηλεματικής (συμπεριλαμβάνεται εγκατάσταση)
 • 2 Εξοπλισμούς Για Επαγωγική Σύνδεση Με Δίαυλο CAN BUS Για Έλεγχο Κατανάλωσης Καυσίμου, Θερμοκρασία Κινητήρα & Στροφές
 • 4 Συσκευές Ζύγισης Απορριμμάτων στο Απορριμματοφόρο με εγκατάσταση
 • 300 RFID TAGS

Απόφαση Ένταξης

1η τροποποίηση απόφασης ένταξης

 

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr