Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 24/07/2008 11:07

24/07/08 Προμήθεια διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών πομποδεκτών για τις ανάγκες της Δημ. Αστυνομίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.537,82€ πλέον Φ.Π.Α. 19% 2.382,18€ σύνολο 14.920,00€
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Αυγούστου 2008 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11,00 εως 11,30 και (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρχεία

  1. Προυπολογισμός - Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Αναλυτικά η προκήρυξη