Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/01/2009 02:01

05/01/2009, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την 12η Ιανουαρίου 2009


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.

 

1.      Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.      Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3.      Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ οικονομικού έτους 2009

4.      Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2009

5.      Έγκριση απολογισμού του ΔΑΟΧ οικονομικού έτους 2007

6.      Έγκριση απολογισμού του ΟΔΗΚΟΙΠ οικονομικού έτους 2007

7.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

8.      Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ

9.      Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Χανίων (ΔΗΠΕΧ)

10.Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής  Επιχείρησης ΚΑΜ

11.Ορισμός επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 - ανάκληση της υπ''αριθμ. 98/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

12.Ορισμός επιτροπής διάθεσης κοινόχρηστων χώρων

13.Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2009

14.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου, για το έτος 2009

15.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή παραλιών (ΠΔ 23/2000), για το έτος 2009

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, για το έτος 2009

17.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99, για το έτος 2009

18.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων, για το έτος 2009

19. Ορισμός Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου ΕΠΑΛ - Εσπερινού ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ»

20.Ορισμός Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 16ου Δημοτικού - 16ου Νηπιαγωγείου»

21.Ορισμός Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού»

22.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών και της παραλίας Νέας Χώρας

23.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού και λειτουργίας των δημοτικών αφοδευτηρίων

24.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού σάρωσης κ.λ.π. των οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων

25.Απ''ευθείας ανάθεση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

26.Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

27.Δωρεάν παραχώρηση βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων

28.Έγκριση μελέτης «διορθωτική πράξη εφαρμογής ιδιοκτησιών στη περιοχή Λενταριανά»

29.Συμπλήρωση της υπ''αριθμ. 914/08 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2009, όσον αφορά τα στέγαστρα των στάσεων των λεωφορείων

30.Μετακινήσεις Δημάρχου

 

Αρχεία

  1. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης