Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2018 | 17/12/2018 12:12

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2018-2019.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 19/12/2018 έως και 28/12/2018. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821341675 και 674.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΟ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΟ