Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Επιτροπές

Επιτροπές Δήμου Χανίων


Οικονομική Επιτροπή (Δ.Σ. 2/16-1-2022 αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή ΔΣ 553/8-9-2019)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Δ.Σ. 3/16-1-2022 αντικατέστησε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΣ 554/8-9-2019)

Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης ΔΣ 805/27-12-2019

Σχολική Επιτροπή Β΄Βαθμιας ΕκπαίδευσηςΔΣ 806/27-12-2019

Επιτροπή Καθαριότητας ΔΣ 677/6-11-2019

Επιτροπή Καθορισμού Κοινοχρήστων Χώρων ΔΣ 3/15-1-2020

Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων ΔΣ 597/7-10-2019

Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού ΔΣ 676/6-11-2019

Επιτροπή Διαβούλευσης ΔΣ 672/6-11-2019

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών - Υπηρεσιών ΔΣ 621/15-1-2020

Επιτροπή Πολεοδομικών Θεμάτων ΔΣ 606/7-10-2019

Επιτροπή Πρασίνου, Ελευθέρων Χώρων και Περιβάλλοντος ΔΣ 678/6-11-2019

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών ΔΣ 641/25-10-2019

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης ΔΣ 791/18-12-2019

Επιτροπή Χωροθέτησης Λαικών Αγορών ΔΣ/ 633/3-10-2019

Επιτροπή Δημοτικής Περιουσίας ΔΣ 59/21-2-2020

Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) ΔΣ 211/24-11-21