Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Νομικά Πρόσωπα

Νομικά Πρόσωπα Δήμου Χανίων

 

Τα Νομικά πρόσωπα του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων έχουν ως εξής:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)


Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

 

Δημοτικές Επιχειρήσεις

 

Διαδημοτικές Επιχειρήσεις