Είσοδος      |     
Ο Δήμος
Προηγούμενες Δημοτικές Αρχές

Μανουσάκης Βλάσης


Μανουσάκης ΒλάσηςΆναλυτικό Βιογραφικό:
Δέκα εννέα χρόνια (19) και δύο (2) μήνες στο τέως Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης ,Τομέα Δημόσιας Διοίκησης [1966-1986]. Υπηρέτησε σ''αυτό Δ/ντής στην Δ/νση Ηλεκτρ. Επεξεργασίας Στοιχείων με παράλληλη ανάθεση και άλλων δύο (2) Δ/νσεων της ΥΑΠ του ιδίου Υπουργείου.
Από το 1986 έκανε μετάταξη στο Υπουργείο Εμπορίου , (Δ/νση Εμπορίου Χανίων) με βαθμό 3° και υπηρετεί,διαρκώς μέχρι σήμερα, στη Δ/νση Εμπορίου Χανίων. Κατά το χρονικό διάστημα 1995-1998 ήταν συγχρόνως με παράλληλη άσκηση καθηκόντων και Δ/ντής στην Νομαρχία Χανίων [Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών].
Συμμετοχή σε Συμβούλια και επιτροπές

 • Συμμετέχει διαρκώς στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Ν.Α.Χανίων από το 1997 μέχρι σήμερα το περισσότερο διάστημα ως Πρόεδρος αυτού.
 • Συμμετέχει διαρκώς από το 1986 ως Πρόεδρος στην Νομαρχιακή Επιτροπή Κρατικών Προμηθέων (για προμήθεια τροφίμων και καυσίμων) σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων του Νομού.
 • Συμμετέχει ως μέλος στην Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου (πρώην Αγορανομική Επιτροπή).
 • Συμμετέχει ως Πρόεδρος στην ειδική Επιτροπή αξιολόγησης υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτ/σης Χανίων.
 • Συμμετέχει ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Ευρωπαρατηρητηρίου Νομού Χανίων.
 • Συμμετείχε στην ομάδα Δ/νσης Έργο (ως υπεύθυνος της Νομαρχίας) στο Πρόγραμμα "Ποιότητα για τον Πολίτη" του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Δ/σης και Αποκέντρωσης.(1996-1998)
 • Συμμετείχε στην τοπική επιτροπή Νομαρχ. Αυτ/σης Χανίων Προσλήψεων ΑΣΕΠ το 1995.
 • Συμμετείχε (από 25/5/98-31/12/2000) ως Πρόεδρος στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Ι. Κ. Α. Χανίων.
 • Συμμετείχε ως μέλος στην επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 μέχρι 31/12/2000,
 • Συμμετείχε στο Δ. Σ. ως μέλος, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων από 25/11/1999 μέχρι που διορίσθηκαν Διοικητής και Υποδ/της αυτού.
 • Κατά καιρούς στο Υπουργείου Προεδρίας συμμετείχε σε πολλές επιτροπές Προσλήψεων Προσωπικού στο δε Υπουργείο Εμπορίου [Δ/νση Εμπορίου Χανίων] συμμετέχω σε πολλές επιτροπές ,που εκ των διατάξεων των νόμων προβλέπεται, όπως Εκτιμητικές Επιτροπές, Ελεγκτών Α.Ε. κλπ.
 • Από το 1999-2002 διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φρέ.

Άλλες Δραστηριότητες

 • Η Δ/νση Εμπορίου της οποίας προΐσταται, επιλέχθηκε το 1999 από το ΥΠΕΣΔΑ ως Πιλοτική Υπηρεσία Εμπορίου στο πρόγραμμα "Ποιότητα για τον πολίτη" γι'' αυτό το λόγο εξέδωσε (Δ/νση Εμπορίου) τον οδηγό "εμπόρου και καταναλωτή"
 • Παρακολούθησε πολλές ημερίδες και συνέδρια του προγράμματος " Ποιότητα για τον Πολίτη" που οργάνωσε το ΥΠΕΣΔΑ.