Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Συναλλαγές με το Δήμο

Συναλλαγές με το Δήμο


Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, με αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας, των απαραίτητων δικαιολογητικών, του εκτιμώμενου χρόνου διεκπεραίωσης και της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων-καταγγελιών και αιτημάτων.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (WIFI HOTSPOT) 


ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ


ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΑΜΕΙΟ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ


ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ


 

 

 

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, με αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ,των απαραίτητων δικαιολογητικών, του εκτιμώμενου χρόνου εξυπηρέτησης και της δυνατότητας  ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων-καταγγελιών και αιτημάτων.

 

·         ΆΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

·         ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (WIFI HOTSPOT)

·         ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

·         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

·         ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

·         ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΑΜΕΙΟ

·         ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

·         ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

·         ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

·         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

 

 

 

 

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, με αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ,των απαραίτητων δικαιολογητικών, του εκτιμώμενου χρόνου εξυπηρέτησης και της δυνατότητας  ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων-καταγγελιών και αιτημάτων.

 

 • ΆΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (WIFI HOTSPOT)
 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΑΜΕΙΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
 • ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ