Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά


Παρακάτω μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους χάρτες και το σχετικό ΦΕΚ για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πλατανιά:

5άρης Άνω_Γεράνι Μόδι

5άρης Ντερές

5άρης Κοντομαρί

5άρης Ξαμουδοχώρι Μαριανά

5άρης Κυπάρισσος Μαρουλαχιανά

5άρης Λίμνη

5άρης Λουτράκι

5άρης Μάλεμε Πύργος

5άρης Μανολιόπουλο Αποθήκες

5άρης Παλαιό Γεράνι

5άρης Παπαδιανά

5άρης Πλατανιάς

5άρης Σιρίλι

5άρης Βλαχερωνίτισα

5άρης Βρύσες Πατελάρι

5άρης Ζουνάκι

Χωρική Ανάλυση

Σχετικό ΦΕΚ

Κατάλογος Χαρτών εκτός Κειμένου

Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Π1.α

Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Π1.β

Χάρτης Π.2α

Χάρτης Π.2β