Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδια Πόλης - Δ.Ακρωτηρίου - Χωραφάκια


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια πόλης για Δ.Ακρωτηρίου - Χωραφάκια

Χωραφάκια ΟΣΣΑΥΚ - Επέκταση

mikotomi.tif

mikotomi_2.tif

mikotomi_3.tif

mikotomi_4.tif

mikotomi_5.tif

mikotomi_6.tif

mikotomi_7.tif

mikotomi_8.tif

mikotomi_fullo_1.tif

mikotomi_fullo_2.tif

mikotomi_fullo_3.tif

mikotomi_fullo_4.tif

mikotomi_fullo_5.tif

mikotomi_fullo_6.tif

mikotomi_fullo_7.tif

mikotomi_fullo_8.tif

mikotomi_fullo_9.tif

mikotomi_fullo_10.tif

mikotomi_fullo_11.tif

mikotomi_fullo_12.tif

mikotomi_fullo_13.tif