Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδια Πόλης - Δ.Ακρωτηρίου - Καλαθάς


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια πόλης για Δ.Ακρωτηρίου - Καλαθάς

ossayk_kalathas_a1.tif

ossayk_kalathas_a2.tif

ossayk_kalathas_g.tif

ossayk_kalathas_g2.tif

ΚΑΛΑΘΑΣ_100.tif