Είσοδος      |     
Εξυπηρέτηση
Χάρτες και ψηφιακό Αρχείο Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Σχέδια Πόλης - Δ.Ελ.Βενιζέλου - Πασακάκι


Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια πόλης για Δ.Ελ.Βενιζέλου - Πασακάκι

Πασακάκι 1

Πασακάκι 2

Πασακάκι 2β