Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 06/08/2012 10:08

06/08/2012, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ιστών φωτισμού (πλήρη μετά του βραχίονα τους μονού ή διπλού για την στήριξη φωτιστικών σωμάτων) για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού των κεντρικών οδών του οικισμού των Κουνουπιδιάνων της Δ.Ε Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  ιστών φωτισμού πλήρη μετά του βραχίονα τους μονού ή διπλού για την στήριξη φωτιστικών σωμάτων)  για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού των κεντρικών οδών του οικισμού των Κουνουπιδιάνων της Δ.Ε Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 16.260,16€  πλέον Φ.Π.Α. 3.739,84€ σύνολο 20.000,00€.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 04 Σεπτεμβρίου 2012   ημέρα  Τρίτη και από ώρα 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213- 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ