Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 17/07/2012 02:07

17/07/2012, Απευθείας ανάθεση δαπανών στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων  με τίτλο «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ» από Ιούλιο 2012 έως Σεπτέμβριο 2012 στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για «Δαπάνες των εκδηλώσεων «Φεστιβάλ εκτός των τοιχών»  έως και την Παρασκευή 20/07/2012.

Αναλυτικά η προκήρυξη