Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 01/08/2012 03:08

1/8/2012, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ασφάλιση Οχημάτων του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκειμένου να αναθέσει την ασφάλιση μέρους του στόλου των αυτοκινήτων του για το χρονικό διάστημα από 01/08/2012 έως 31/01/2013 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να συμμετάσχουν στην ανοιχτή προφορική μειοδοτική διαδικασία η οποία θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα υπό ασφάλιση οχήματα θα δίνονται στο τηλέφωνο 2821341777 (αρμόδιος κ. Παρασκάκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κατάσταση Οχημάτων