Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 02/11/2012 12:11

02/11/2012, Προμήθεια "Αθλητικού Υλικού" με απευθείας ανάθεση για την Β'θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Χανίων

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια "Αθλητικό Υλικό", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 14:00μ.μ.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Οικονομική προσφορά

Όροι προμήθειας